2010 Somewhere there's my girl


Somewhere there's my girl
(2010)

ด้วยความประทับใจจากบรรยากาศของธรรมชาติที่สั่งสมอยู่ในประสบการณ์ของผู้วิจัยมายาวนาน  ประกอบกับความประทับใจในความรักที่มีต่อหญิงสาวซึ่งต่อมากลับทำให้ผู้วิจัยพบกับความผิดหวัง  ดังนั้นจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจนำไปสู่การสร้างจินตนาการภาพผู้หญิงขึ้นด้วยบรรยากาศของธรรมชาติเพื่อสะท้อนอารมณ์กับความรู้สึกโหยหาความรัก  อันเปรียบเสมือนกับการสร้างสิ่งชดเชยจากความผิดหวังนั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น